X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

بازتاب .:: Baztab News ::.

حکیم ارد بزرگ : خردمندان ، آشتی جو و نرم خو هستند .

عکس ارد حکیم ، عکس جملات ارد بزرگ ، تصویر نوشته های ارد بزرگ ، ارد بزرگ کیست ؟ ، حکیم ارد بزرگ کیست ؟، درباره حکیم ارد بزرگ ، عکس مشاهیر ایران ، عکس مشاهیر خراسان ، عکس مشاهیر قشقایی ، عکس بزرگان ایل قشقایی ، عکس ایل بزرگ قشقایی ، عکس مشاهیر استان فارس ، عکس مشاهیر شیراز ، عکس چهره های ماندگار شیراز ، ، عکس سخنان بزرگان ، ارد کیست ؟ ، عکس نوشته های حکیم ارد بزرگ


سخن نیک بزرگان ، راه رسیدن به خوشبختی را کم می کند ، و سخن نادانان تباهی را نزدیک می سازد .حکیم ارد بزرگ Great Orod


 زمانی از توانایی خویش لذت می بریم ، که در راه بدست آوردن آن ، کوشش بسیار نموده ایم . حکیم ارد بزرگ Great Orod


 توانایی ، از پس آگاهی و کوشش بسیار ، بدست می آید . حکیم ارد بزرگ Great Orod

نفرین به دلی که آه ستمدیدگان را نمی شنود ، و دست گیر آدمیان نمی شود .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


از آه و نفرین بزرگان و ریش سپیدان ، باید ترسید .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


آزادی را باید شکافت و در مورد هر بخش از آن ، نظرخواهی عمومی برپا کرد ، چون آزادی ، ترجمه رای و نظر مردم است .   حکیم ارد بزرگ Great Orod


تنها مردم سالاری و دموکراسی ، دانش اجتماعی عوام را بالا خواهد برد . حکیم ارد بزرگ Great Orod


نقد کننده دانا ، نگاهی سیاه و یا سپید ندارد ، او توامان درستی و نادرستی هر کاری را می بیند و از هر دوی آنها سخن می گوید .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


پیوند پاک ، پیوندی ابدی است .  حکیم ارد بزرگ Great Orod 


از کودکی سخنان بزرگان و جملات قصار را به کودکان آموزش دهید ، تا در بزرگی برده نادان ها نگردند . حکیم ارد بزرگ Great Orod


به هنگام گرفتاری ، پند از بزرگان و خردمندان بگیریم ، نه رمالان و جادوگران .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


هر آن ، می تواند آغازی دوباره در زندگی ما باشد ، پس هیچگاه ، پایانی پیش روی ما نیست .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


نخستین کسانی که در آتش دوستی پسران و دختران نوجوان می سوزند ، خاندان آنهاست .  حکیم ارد بزرگ Great Orod 


در وفاداری مردی که پیش از خواستگاری ، به دنبال درنوردیدن توست ، شک کن . حکیم ارد بزرگ Great Orod 


کسی که هنگام انتخاب همسر ، یکه تازی می کند و سخن ریش سپیدان را به هیچ می گیرد ، بارها و بارها با اشک ، رخش را خواهد شست .  حکیم ارد بزرگ Great Orod 

عکس ارد حکیم ، عکس جملات ارد بزرگ ، تصویر نوشته های ارد بزرگ ، ارد بزرگ کیست ؟ ، حکیم ارد بزرگ کیست ؟، درباره حکیم ارد بزرگ ، عکس مشاهیر ایران ، عکس مشاهیر خراسان ، عکس مشاهیر قشقایی ، عکس بزرگان ایل قشقایی ، عکس ایل بزرگ قشقایی ، عکس مشاهیر استان فارس ، عکس مشاهیر شیراز ، عکس چهره های ماندگار شیراز ، ، عکس سخنان بزرگان ، ارد کیست ؟ ، عکس نوشته های حکیم ارد بزرگ


از سرباز ترسو ، همچون دشمن باید هراسید . حکیم ارد بزرگ Great Orod


تنها مادر و پدر ، خواست های فرزند را ، بی هیچ چشم داشتی برآورده می سازند . حکیم ارد بزرگ Great Orod


آدمی ، بخشی از گیتی است و باز در آن آمیخته می گردد .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


ادب و کردار نیک ، از جهان بزمگاهی خواهد ساخت . حکیم ارد بزرگ Great Orod


 بیچاره آدمی که ، راه درست زندگی خویش را از نادان می پرسد . حکیم ارد بزرگ Great Orod


رسانه های تشویشگر ، بدترین دشمنان سرمایه گذاری و کار هستند .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


کشورهای زیاده خواه ، پیشتازی خویش را ، در نا امنی و پلشتی سرزمین های دیگر می بینند .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


دشمن ! دشمن است ، فریب زبان چرب او را مخور .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


 تنهایی ، سم کشنده زندگی است . حکیم ارد بزرگ Great Orod


از صوفی مسلکان و مرداب اندیشه های هندی و چینی دوری کنید . حکیم ارد بزرگ Great Orod


پیامد دانایی ، پذیرفتن بار ساماندهی دیگران است .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


امیدی به آینده دانایی که چشم به دهان نادان دارد ، نمی رود .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


رهایی و آزادی آدمی ، برآیند خرد است و دانایی .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


تاوان بزرگی ، تنهاییست . حکیم ارد بزرگ Great Orod


بیداری و خیزش مردمی ، بدون آگاهی ، شدنی نیست .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


خردمند ، پلهای پشت سر خود را ، نیست و نابود نمی کند . حکیم ارد بزرگ Great Orod


بهترین سپر در برابر دشمنان ، خرد و اندیشه است .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


بدخواهان را با فراموشی و دوری ، نابود کن .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


ستیزه جویان ، کشته اندیشه های پلید خویش خواهند شد .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


بسیاری از ستیزها ، برآیند دردها و گریه های دوران خردسالی است .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


هنرمندان ، شاعران و نویسندگان افسرده و غمگین ، دروازه های شکست را بر روی سرزمین خویش ، باز می کنند . حکیم ارد بزرگ Great Orod


تاراج و شورش ، هیجگاه بهانه تاراج و شورش دیگری نیست .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است و آن هم نابود می شود . حکیم ارد بزرگ Great Orod


خود را برای پیشرفت مردم ارزانی دار ، تا همگان پشتیبان تو باشند .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


تا مردم بر داشته ها و حقوق خویش آگاه نشوند ، گامی برای نگهداری از آنها بر نمی دارند . حکیم ارد بزرگ Great Orod


رسانه ، تنها می تواند پژواک ندای مردم باشد ، نه اینکه به آنها بگوید ، شما چه بگویید ، که خوشایند دل ما باشد . حکیم ارد بزرگ Great Orod

عکس ارد حکیم ، عکس جملات ارد بزرگ ، تصویر نوشته های ارد بزرگ ، ارد بزرگ کیست ؟ ، حکیم ارد بزرگ کیست ؟، درباره حکیم ارد بزرگ ، عکس مشاهیر ایران ، عکس مشاهیر خراسان ، عکس مشاهیر قشقایی ، عکس بزرگان ایل قشقایی ، عکس ایل بزرگ قشقایی ، عکس مشاهیر استان فارس ، عکس مشاهیر شیراز ، عکس چهره های ماندگار شیراز ، ، عکس سخنان بزرگان ، ارد کیست ؟ ، عکس نوشته های حکیم ارد بزرگ


تنها آرامشگاه همسران ، خانه آنهاست .  حکیم ارد بزرگ Great Orod 


بریدن پیوندی پاک ، فرو ریزی دهشتناکی است .  حکیم ارد بزرگ Great Orod 


پیوند ما تنها با زندگان نیست ، همه ما پیوندی ابدی با نیاکان و بزرگان سرزمین خویش و همچنین آیندگان داریم . حکیم ارد بزرگ Great Orod 


در دل هر بنایی ، کرشمه یاری دیده می شود ، اگر دلنوازی نباشد ، خشتی بر خشت نمی نشیند .  حکیم ارد بزرگ Great Orod 


پیمان زناشویی آسان ، ارزشمند است . حکیم ارد بزرگ Great Orod 


گل زرد رنگ همیشه بهار ، سرشار از مهر است ، می توان با دادن شاخه ایی از آن ، پیمان زناشویی بست . حکیم ارد بزرگ Great Orod 


فرزندان نیک خو ، برای نگهداری و کمک به پدر و مادر خویش ، بر هم پیشی می گیرند . حکیم ارد بزرگ Great Orod


پاکترین نگاه مهرآمیز را ، در چشمان پدر و مادر خویش ، جستجو کن . حکیم ارد بزرگ Great Orod


پدران و مادرانی که در پی نابودی زندگی زناشویی فرزند خویش هستند ، بزهکارند . حکیم ارد بزرگ Great Orodکمرویی و گوشه گیری ، رنج است ... تنها راه رهایی  ، ارزش نهادن به خویش و انجام پرشتاب هر کار شرافتمندانه ای است . حکیم ارد بزرگ Great Orod


راه مبارزه با پندار نادرست ، پرداختن بر اندیشه درست است . هر راه دیگری ، ریشه کجروی را نیرومندتر می سازد .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


خردمندان ، پیشتاز روزگار خویش اند .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


آدم خردمند ، تار و پودهای مهم زندگی را می یابد .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


شب زندگی ، برای خردمند ، همچون روز روشن است .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


در بدترین شرایط ، خردمند سکوت می کند اما دروغ نمی گوید . حکیم ارد بزرگ Great Orod


رایزنی با خردمندان ، پیروزی در پی دارد .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


بیچاره سرزمینی که فقر و تنگدستی در آن یک ارزش پنداشته می شود ، باید به پا خواست و کار کرد و خود را از تنگدستی رهانید  .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


بازده خرد برای اندیشمند ، سخن جاودانه است .  حکیم ارد بزرگ Great Orod

عکس ارد حکیم ، عکس جملات ارد بزرگ ، تصویر نوشته های ارد بزرگ ، ارد بزرگ کیست ؟ ، حکیم ارد بزرگ کیست ؟، درباره حکیم ارد بزرگ ، عکس مشاهیر ایران ، عکس مشاهیر خراسان ، عکس مشاهیر قشقایی ، عکس بزرگان ایل قشقایی ، عکس ایل بزرگ قشقایی ، عکس مشاهیر استان فارس ، عکس مشاهیر شیراز ، عکس چهره های ماندگار شیراز ، ، عکس سخنان بزرگان ، ارد کیست ؟ ، عکس نوشته های حکیم ارد بزرگ

همه ما آدمیان ، در برابر زیستگاه خویش مسئولیم . حکیم ارد بزرگ

زمین به ما می گوید : گهواره شادیتان خواهم بود ، اگر دوستم باشید .  حکیم ارد بزرگ


آ بابک همتی :

تا آنجایی که دانش امروز به ما می گوید ، زمین تنها سیاره قابل سکونت برای بشر است و قرار هم نیست با مرگ ما زمین هم به کار خود پایان داده و بمیرد ، زمین برای فرزندان ما باقی خواهد ماند و آنها هم آن را به فرزندانشان خواهند سپرد . نکته مهم این است که ما با این خانه زیبا چه کرده ایم ؟

حکیم ارد بزرگ از مسئولیت ما در قبال این بستر زیبا سخن می گوید از ما می خواهد دوست زمین باشیم و یادآوری می کند که همه انسان ها باید در حفظ و پاسداشت آن همت گمارند . متاسفانه امروزه وقتی به دشت و کوه و دریا می رویم همه جا ، شاهد زباله های گوناگونی هستیم که آدمها ریخته اند !

آدمهایی که برای زمین هیچ ارزشی قائل نیستند و همه جا را آلوده می کنند در واقع دشمنان محیط زیست ، دشمن فرزندان آینده خود نیز هستند آنها زیبایی را از آیندگان می گیرند و به جای آن آلودگی به آیندگان هدیه می دهند .

حکیم ارد بزرگ جمله بسیار زیبای دیگری در این ارتباط دارند : ((برگها ، دست های کوچک و باز فرزندان آینده هر سرزمین هستند که باید پاسشان داشت . ))

پس کسی که درختان ، گلها و گیاهان را نابود می کند در واقع کشتارگر فرزندان آینده این سرزمین است . بیاییم از طبیعت پاسداری کنیم و آن را به زیباترین شکل ممکن به آیندگان بسپاریم .

عکس ارد حکیم ، عکس جملات ارد بزرگ ، تصویر نوشته های ارد بزرگ ، ارد بزرگ کیست ؟ ، حکیم ارد بزرگ کیست ؟، درباره حکیم ارد بزرگ ، عکس مشاهیر ایران ، عکس مشاهیر خراسان ، عکس مشاهیر قشقایی ، عکس بزرگان ایل قشقایی ، عکس ایل بزرگ قشقایی ، عکس مشاهیر استان فارس ، عکس مشاهیر شیراز ، عکس چهره های ماندگار شیراز ، ، عکس سخنان بزرگان ، ارد کیست ؟ ، عکس نوشته های حکیم ارد بزرگ


ارزش پیمان شکن ، به اندازه کفن هم نیست . حکیم ارد بزرگ Great Orod 


جفتت اگر پرید ، برای پریدن شتاب مکن . حکیم ارد بزرگ Great Orod 


از نامهربانان دوری کنید تا از آتش خشم و کین آنها در امان مانید . حکیم ارد بزرگ Great Orod


شادی ، پایکوبی گیتی ، در درون ماست . حکیم ارد بزرگ Great Orod


سخنان بزرگان را باید بارها و بارها نوشت ، تا در ذهن و اندیشه ماندگار شوند . حکیم ارد بزرگ Great Orod


بیشتر سخنانی که به پادشاهان گذشته نسبت می دهند ، دروغ و بی پایه و اساس است . حکیم ارد بزرگ Great Orod


پدران و مادران شایسته ، میان فرزندان خویش ، فرق نمی گذارند . حکیم ارد بزرگ Great Orod


شادی و امید روان آدمی را می پرورد ، گر چه ، تن رنجور و زخمی باشد . حکیم ارد بزرگ Great Orod


شادی یک سرزمین ، بدون داشتن آزادی ، آفریده نمی شود . حکیم ارد بزرگ Great Orod


آدم های شاد ، جوان و جوانتر می گردند . حکیم ارد بزرگ Great Orod


خوشبخت آدمیست ، که پیمانه زندگی اش ، همواره لبریز از شادیست . حکیم ارد بزرگ Great Orod


زیباترین جشن و بزم گیتی ، نوروز باستانی ایرانیان است . حکیم ارد بزرگ Great Orod


آرمان بزم ها و جشن ها ، بخشش شادیست . حکیم ارد بزرگ Great Orod


جشن ها ، مهر ودوستی را  صد چندان نموده و زایش و دگرگونی را به ارمغان می آورند . حکیم ارد بزرگ Great Orod


چراغ جشن و بزم را ، همواره فروزان داریم . حکیم ارد بزرگ Great Orod


آگاهی ، تنها راه رسیدن به آزادیست . حکیم ارد بزرگ Great Orod

عکس ارد حکیم ، عکس جملات ارد بزرگ ، تصویر نوشته های ارد بزرگ ، ارد بزرگ کیست ؟ ، حکیم ارد بزرگ کیست ؟، درباره حکیم ارد بزرگ ، عکس مشاهیر ایران ، عکس مشاهیر خراسان ، عکس مشاهیر قشقایی ، عکس بزرگان ایل قشقایی ، عکس ایل بزرگ قشقایی ، عکس مشاهیر استان فارس ، عکس مشاهیر شیراز ، عکس چهره های ماندگار شیراز ، ، عکس سخنان بزرگان ، ارد کیست ؟ ، عکس نوشته های حکیم ارد بزرگزیستگاه ما ، براستی آینه فرهنگ ماست . حکیم ارد بزرگ Great Orod


دستان بزهکاران را ، از دامان زیستگاه های جانوری ، کوتاه کنیم . حکیم ارد بزرگ Great Orod


دگرگونی ، پایکوبی زمین است ، برای پویش و زندگی . حکیم ارد بزرگ Great Orod


گیتی ، خود زایشگر است ، زایشگر چیزی که به آن نیاز دارد . حکیم ارد بزرگ Great Orod


چرا به دنبال زیستگاه های بکر و دست نخورده هستیم ؟ پاسخ ساده است ، چون نمی خواهیم دست نابودگر آدم ها را ببینیم .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


دارایی یک کشور ، تنها در بانک ها نیست ، گونه های گیاهی و جانوری ، دارایی بسیار با ارزشتری است . حکیم ارد بزرگ Great Orod


ستایش گران میهن ، زنان و مردان آزاده اند . حکیم ارد بزرگ Great Orod


میهن پرستی ، آرمان برآزندگان است . حکیم ارد بزرگ Great Orod


آنکه به سرنوشت میهن و مردم سرزمین خویش ، بی انگیزه است ، ارزش یاد کردن ندارد . حکیم ارد بزرگ Great Orod


میهن دوستی و آزادیخواهی ، کلید درمان بسیاری از ناراستی هاست . حکیم ارد بزرگ Great Orod


با بردباری ، همه چیز در چنگ توست .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


خردمندان ، آشتی جو و نرم خو هستند .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


به یاد بیاوریم که انسانیم و انسانیت ، مهمترین چیزی است که از ما انتظار می رود . حکیم ارد بزرگ Great Orod


عشق بخشش می آورد ، بخشیدن از همه چیز و مهمتر از همه ، زمان را که با ارزشترین داشته ماست . حکیم ارد بزرگ Great Orod


در عشق راستین ، بدنبال سود جستن نیستیم ، می بخشیم برای پرواز ، رهایی و آزادگی . حکیم ارد بزرگ Great Orod


نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
داستان پاندا کو نفوکار در ایران

سیندرلا در ایران

نقد سریال میخک

بررسی فیلم لوسی

سریال رودخانه برفی

نقد سریال عطسه از مهران مدیری - رها ماهرو

جیگر ، کلاه قرمزی

سریال نفس گرم

سریال های نوروز 1395

نقد و بررسی فیلم پذیرایی ساده - رها ماهرو

در حاشیه 2

سریال آسمان من

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher